16 okt 2009 16:22

Regie der gebouwen

Bijakte voor de huur van een gebouw in Micheroux

Bijakte voor de huur van een gebouw in Micheroux

De ministerraad geeft minister van Financiën Didier Reynders de toelating om in naam van de Regie der Gebouwen een bijakte te sluiten voor de verlenging met negen jaar van de huur van het Financiecentrum, rue des Keyeux 15/17 in Micheroux. De huur wordt verlengd op voorwaarde dat de eigenaar verbeteringswerken uitvoert en de huurprijs aanpast.