20 mrt 2008 11:40

Regie der Gebouwen

Beslissingen aangaande de Regie der gebouwen

Beslissingen aangaande de Regie der gebouwen

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders nam de ministerraad drie beslissingen over opdrachten van de Regie der Gebouwen.

Nieuwe zetel van de Europese raad

De ministerraad besliste de eerste minister, de minister van Begroting en de minister van Financiën te machtigen om de definitieve overeenkomst te ondertekenen tussen de Belgische staat en de Europese Gemeenschappen over de rechten en de plichten van het project dat blok A van de Residence Palace ter beschikking van de Europese gemeenschappen stelt. In dit blok zal de Europese Raad zijn zetel en de zetel van de ministerraad van de Europese Unie huisvesten. 

Parking internationaal perscentrum

Als een gevolg van de verbouwingswerken die bezig zijn in blok A van de Residence Palace moet het internationaal perscentrum zo'n 135 nieuwe parkeerplaatsen vinden. Daarom besliste de ministerraad om voor twee jaar vanaf 1 april 2008 parkeerplaatsen te huren in parking Wet.

Huur van een gebouw voor de federale politie

De ministerraad besliste een gebouw op het queteletplein 7, 1000 Brussel voor negen jaar te huren om er het commissariaat-generaal van de Federale politie te huisvesten.