23 jan 2009 10:10

Regie der gebouwen

World trade center - toren T3

World trade center - toren T3

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen de opdracht gegeven om een aanhangsel bij het huurcontract voor de WTC-toren te ondertekenen zodat de nodige werken kunnen gebeuren en verschillende FOD's er hun intrek kunnen nemen.

De minister zal zo snel mogelijk de ministerraad een alternatieve gebruiker van de WTC 3 voorstellen als vervanging van de diensten van de federale politie en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen.

De ministerraad heeft daarnaast de minister van Financiën opdracht gegeven om een huurovereenkomst voor vijftien maanden te tekenen vanaf 1 januari 2009 voor de tijdelijke verlenging van de vestiging van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en voor 18 maanden voor de diensten van het Staatsblad.