21 dec 2007 10:59

Regie der Gebouwen

Verscheidene maatregelen voor de inrichtingswerken in WTC 2 en WTC 3

Verscheidene maatregelen voor de inrichtingswerken in WTC 2 en WTC 3

Minister van Financiën Didier Reynders stelde de ministerraad voor, een aantal maatregelen te nemen voor de inrichtingswerken van WTC 2 en WTC 3 naar aanleiding van de centralisering van federale overheidsdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ministerraad heeft beslist:

  • de inrichtingswerken in WTC 2 en WTC 3 te financieren met de lening die de Regie zal aangaan voor de inrichtingswerken die hij ten laste neemt.
  • een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toe te staan voor de studie en de uitvoering van de inrichtingswerken in WTC 3 die de Regie voor zijn rekening neemt.
  • de huur vanaf 26 december 2009 te laten verhogen naar aanleiding van de werken die voor rekening zijn van de verhuurder.