24 apr 2009 11:30

Regie der gebouwen

Verkoop en huur van onroerende goederen

Verkoop en huur van onroerende goederen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der gebouwen toestemming gegeven om:

  • een aantal gronden in de Waaslandhaven op de linkerscheldeoever te verkopen aan het Vlaams Gewest. Het gaat om grondoverschotten die overbleven na de realisatie van de haveninfrastructuur.
  • gedeelten van gebouwen en woningen te verkopen die ingekapseld zijn in voormalige administratieve en logistieke rijkswachtgebouwen. Het gaat om de onderhandse verkoop van gebouwen aan de gemeente of meergemeentepolitiezone.   
  • het huurcontract voor het douanegebouw in de Kattendijkdok met zes maanden te verlengen en het nieuwe gebouw Kairos-FSI voor de FOD Financiën in Antwerpen vanaf 1 juni 2010 te huren.