20 jul 2006 17:00

Regie der Gebouwen

Functionele groepering van de Federale Diensten in het Brussels Gewest

Functionele groepering van de Federale Diensten in het Brussels Gewest

De ministerraad ging principieel akkoord met het voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders om bepaalde FOD's te groeperen in een deel van de WTC-2 toren en in de Financietoren die nu wordt gerestaureerd. Daarnaast onderzoekt de Regie der Gebouwen de mogelijkheden om het overblijvende deel van WTC 2 en WTC 3 te bezetten.