26 okt 2007 11:00

Regie der Gebouwen

Goedkeuring van maatregelen voor de Regie der Gebouwen

Goedkeuring van maatregelen voor de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurde een aantal voorstellen van minister van Financiën Didier Reynders goed over de Regie der Gebouwen. De Regie der Gebouwen zal het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) als consultant helpen om een nieuwe vestigingsplaats te vinden. De Regie zal het BIPT ook bijstaan tijdens de werken van eerste installatie op de nieuwe lokatie. De Regie der Gebouwen kreeg toestemming om een aantal parkeerplaatsen te huren op het terrein van Société Espace Léopold sa voor het Internationaal Perscentrum in de Residence Palace, wetstraat 155 in Brussel. In het kader van de functionele hergroepering van de federale overheidsdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging de ministerraad akkoord met: - de betaling van de huur vanaf de datum van terbeschikkingstelling van de gerenoveerde Financietoren, - de aanvatting van werken voor de eerste installatie in de Financietoren, hun financiering en verdeling over de diensten die er gehuisvest zijn, - de procedure voor het gunnen van de opdrachten voor het technisch beheer en het onderhoud van de Financietoren, - het principe van delegatie van de procedurevoering en de afsluiting van contracten aan de minister van Financiën in naam en voor rekening van de diensten die er gehuisvest zijn (te bevestigen door de nieuwe regering), - de terbeschikkingstelling van de bedragen aan de Regie der Gebouwen die nodig zijn voor de herinrichtingswerken in het Eurostation gebouw. - de huisvesting van het Expertisecentrum voor gezondheidszorgen in de bijgebouwen van de Financietoren, Koningsstraat en de wijziging van de huisvesting in het Eurostation.