09 nov 2007 11:00

Regie der gebouwen

Groepering van FOD's in Gent en huur van een loods in Machelen

Groepering van FOD's in Gent en huur van een loods in Machelen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om kredieten vast te leggen voor de dringende inrichting van ruimte voor de dienst Registratie der Domeinen en voor de offerte voor de aanpassing van de telefooncentrale van de directie Oost-Vlaanderen van de Regie der Gebouwen. De ministerraad gaf opdracht aan de Regie der Gebouwen om een huurovereenkomst te sluiten voor een hangar van 530 m² voor de Verkeerspost van de Federale politie in Machelen.