19 mei 2010 13:10

Regie der Gebouwen

Goedkeuring van een reeks dossiers over de Regie der Gebouwen

Goedkeuring van een reeks dossiers over de Regie der Gebouwen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een reeks dossiers van de Regie der Gebouwen goedgekeurd:

  • een onderhandse overeenkomst met de firma Input voor het informaticabeheer van de boekhouding van de Regie der Gebouwen
  • een huurovereenkomst voor een opslagplaats in de Bloemenstraat - Frenchlaan in Ieper voor de opslag van belastend materiaal voor de rechtbank van eerste aanleg  
  • de verlenging van een huurovereenkomst voor het Nationaal Instituut van de Statistiek (verlenging voor een maand vanaf 1 april 2010) en het Staatsblad in de Leuvenseweg 44 in Brussel (drie maand vanaf 1 juli 2010)
  • de verlenging van een huurcontract voor Fedict en het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid in de Maria-Theresiastraat 1-3 in Brussel
  • de toekenning van een promotieovereenkomst aan THV Cordeel zetel Temse nv - Cordeel zetel Hoeselt nv voor de oplevering van een gebouw voor de Federale politie in Dendermonde, via een huurovereenkomst van 18 jaar.