02 dec 2005 16:00

Regie der gebouwen

Huisvesting van het labo van de dienst Douane en accijnzen van FOD Financiën

Huisvesting van het labo van de dienst Douane en accijnzen van FOD Financiën

De Ministerraad keurde het voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën goed om de Regie der gebouwen opdracht te geven een nieuw huurcontract te sluiten voor het Labo van de Dienst Douane en accijnzen van FOD Financiën in Leuven. Het gebouw bevindt zich in de Blijde Inkomststraat 20 in Leuven. Het biedt 1030 m² aan kantoorruimte, 113 m² archiefruimte en 10 niet overdekte parkeerplaatsen.