17 jul 2009 11:53

Regie der Gebouwen

Beslissingen over de Regie der Gebouwen

Beslissingen over de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, om:

  • een contract voor 15 jaar af te sluiten voor een satellietgebouw op Brussels Airport voor de huisvesting van de federale gerechtelijke politie,
  • een huurcontract van 6 jaar te sluiten voor een magazijn voor de FOD Financiën, Wiedauwkaai 109 in Gent,
  • het bestaande huurcontract voor het gebouw aan de Waterloolaan 76 te Brussel te verlengen voor 12 jaar om er de diensten van de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken te huisvesten,
  • een studiebureau 'behoefteprogramma' aan te duiden op basis van een beperkte offertaanvraag met bekendmaking voor de herhuisvesting van het Nationaal Instituut voor criminologie en criminalistiek (NICC) en het opstarten van een promotieopdracht op basis van het behoefteprogramma dat door dat studiebureau verwezenlijkt wordt,
  • het addendum 3 aan het huurcontract van het gebouwencomplex "A.C. Kruidtuin" in Brussel te ondertekenen om de installatiewerken in de Door Building en de Finance Tower te financieren,
  • de installatiewerken in North Gate I, II en III te Brussel verder te zetten, 
  • een tijdelijke huurovereenkomst voor 60 parkeerplaatsen te sluiten voor de gerechtelijke diensten in Turnhout.