16 feb 2007 16:00

Regie der gebouwen

Promotie- en huurovereenkomsten

Promotie- en huurovereenkomsten

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad een aantal maatregelen goed in verband met de Regie der gebouwen: - de huur van een gebouw van de NV Stationsomgeving voor FOD Justitie in Hasselt; - het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk voor de terbeschikkingstelling van een gebouw voor de huisvesting van de federale politie; - een promotieovereenkomst via beperkte offerteaanvraag voor de herhuisvesting van het Rijksarchief op de site Predikheren in Brugge; - de procedure voor de bouw van een cellulair complex voor 60 geïnterneerden in de strafinrichting Merksplas en de organisatie van een afzonderlijke openbare aanbesteding voor de bijhorende infrastructuurwerken.