12 jun 2009 10:56

Regie der gebouwen

Huur van gebouwen voor de FOD Justitie en de Federale politie

Huur van gebouwen voor de FOD Justitie en de Federale politie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie der Gebouwen op de dragen het blok B in het quartier de l'Arsenal 14 in Namen voor drie jaar te huren voor de FOD Justitie. 

De Regie der Gebouwen zal ook een bijakte ondertekenen bij het huurcontract van de gebouwen C en D van het gebouwencomplex 'Portes de l'Europe', avenue Jean Monnet 12 in Nijvel om er de diensten van de Federale politie te huisvesten. De bijakte verlengt het oorspronkelijke contract tot 18 jaar vanaf 1 augustus 2004.