20 jul 2006 17:00

Regie der gebouwen

Beslissingen over de opdrachten van de Regie der Gebouwen

Beslissingen over de opdrachten van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurde een aantal voorstellen van Minister van Financiën Didier Reynders goed over de werkzaamheden van de Regie der Gebouwen: De ministerraad keurde de laatste versie van het meerjarenplan voor de gebouwen van Justitie en Binnenlandse Zaken goed. Die bevat een spreiding van het plan tot en met 2010 voor de verhoging van de enveloppe van 10 miljoen euro om tegemoet te komen aan de laatste beslissingen van de Regering inzake veiligheid. De Regie der Gebouwen zal het bestaande huurcontract van VZW Autoworld in het jubelpark in Brussel voor 18 jaar verlengen. De Minister van Financiën mag de bijakte bij het contract voor de huur van het Zuiderpoort office park, Gaston Crommenlaan in Gent ondertekenen. De bijakte verlengt het contract van 9 tot 18 jaar voor de huur van een deel van de ruimte in ruil voor een korting op de basishuurprijs. De Regie der gebouwen mag een huurovereenkomst sluiten voor 15 ondergrondse parkings in de Zwartzustervest 24 in Mechelen voor FOD Financiën. De Regie der Gebouwen zal een openbare aanbesteding uitschrijven voor de levering van gas en elektriciteit voor de federale overheidsdiensten in het Vlaamse Gewest.