22 jul 2008 11:33

Regie der gebouwen

Overname van een huurcontract voor de Federale raad voor duurzame ontwikkeling

Overname van een huurcontract voor de Federale raad voor duurzame ontwikkeling

De ministerraad heeft aan de Regie der Gebouwen toestemming verleend om het huurcontract voor een deel van het Leopold house-gebouw, Liefdadigheidstraat 27-33 in 1210 Brussel, over te nemen voor de huisvesting van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling. 

Het Amortisatiefonds van de leningen voor sociale huisvesting was er vroeger gehuisvest. De Regie der Gebouwen neemt de huur vanaf 1 januari 2008 voor zijn rekening.