17 dec 2009 14:41

Regie der gebouwen

Overheidsopdracht Fedimmo - huurcontract

Overheidsopdracht Fedimmo - huurcontract

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het technische onderhoud met totale waarborg van de technische installaties in de gebouwen die Fedimmo huurt of gekocht heeft. De overheidsopdracht gaat uit van de Regie der Gebouwen en betreft 31 gebouwen van Fedimmo in Vlaanderen en de WTC III in Brussel. 

De ministerraad heeft het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders aanvaard om de werken voor de bouw en de renovatie van het communicatie- en transmissiecentrum centrum CIC 112 voor Henegouwen in 2010 in Bergen aan te vatten.