08 apr 2011 17:16

Regie der Gebouwen

Dossiers Regie der Gebouwen in Antwerpen en Gent

Dossiers Regie der Gebouwen in Antwerpen en Gent

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om het lopende huurcontract van het AMCA-gebouw vanaf 27 december 2020 met 9 jaar te verlengen. De diensten van Financiën van de Frankrijklei en Tabakvest worden er in onder gebracht.

De ministerraad keurt anderzijds de gunning goed van een promotieovereenkomst aan de nv Kaïros uit Wilrijk voor de terbeschikkingstelling, via een huurcontract van 25 jaar, van een gebouw voor de huisvesting van het Rijksarchief in de Bagattenstraat 43 in Gent.