29 sep 2011 13:25

Regie der gebouwen

Centralisatie van diensten van de AD Strafinrichtingen van de FOD Justitie

Centralisatie van diensten van de AD Strafinrichtingen van de FOD Justitie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie der Gebouwen toestemming te geven de overheidsopdracht voor de huur van een gebouw in Brussel aan de firma DOMFIN SPRL toe te kennen. De diensten van de AD Strafinrichtingen van de FOD Justitie worden er gecentraliseerd.