01 jun 2011 17:58

Regie der Gebouwen

Administratief reglement van de Regie der Gebouwen

Administratief reglement van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt het nieuwe administratief reglement van de Regie der Gebouwen en het ontwerp van omzendbrief hierover goed op initiatief van minister van Financiën Didier Reynders. Het reglement bevat de rechten en plichten die de Regie moet naleven om haar taken te vervullen. Het regelt de relatie tussen de Regie en de diensten die in de staatseigendommen en de gehuurde gebouwen zijn gehuisvest.
Het administratief reglement is aangepast aan de nieuwe structuur van de Regie der Gebouwen en de technologische vooruitgang.

De ministerraad geeft ook opdracht aan de minister van Financiën om vóór eind juli 2011 een actieplan voor te leggen met de procedures en maatregelen die de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen zullen uitvoeren, om hun impact op het milieu en het energie- en waterverbruik te beperken. De doelstelling kadert in de beslissing van de ministerraad van 23 oktober 2008 om tegen 2014 22% van de CO2-uitstoot te verminderen.