04 nov 2011 11:22

Regie der Gebouwen

Dossier van de Regie der Gebouwen

Dossier van de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën om de huur van het gebouw in de Naamsestraat, 59 in Brussel met een jaar te verlengen in afwachting van de verhuis van de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken naar het Egmontcomplex.