02 sep 2011 15:57

Regie der Gebouwen

Dossiers betreffende de Regie der Gebouwen

Dossiers betreffende de Regie der Gebouwen

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders belastte de ministerraad de Regie der Gebouwen met de volgende dossiers:

  • het afsluiten van een nieuw huurcontract voor de nodige kantoren,  archief en parkeerplaatsen voor de nieuwe huisvesting van het Justitiehuis te Antwerpen, Plantin en Moretuslei 1A
  • het afsluiten van een huurcontract voor de herhuisvesting van het Vredegerecht in Asse, Neerstraat 11
  • het afsluiten van een huurcontract voor de nodige kantoor- en archiefruimten voor de herhuisvesting van de FOD Financiën in Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 6
  • de kosteloze administratieve overdracht van de Belgische Staat aan de Vlaamse Landmaatschappij van een aantal wegen en dreven ten zuiden van de Steenweg op Rijkevorsel in Merksplas
  • de onderhandse verkoop van de "Manège de Sury", rue des Droits de l'Homme 2 in Bergen, door het Aankoopcomité aan de Stad Bergen

De ministerraad nam ook kennis van de beslissing van de eerste minister van 18 augustus 2011 rond de gunning van het archeologisch vervolgonderzoek op de site van de nieuwe gevangenis van Beveren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.