09 okt 2009 13:34

Regie der Gebouwen

Huur van een gebouw en verkoop van een perceel in Brugge

Huur van een gebouw en verkoop van een perceel in Brugge

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen zijn toestemming verleend om met de stad Brugge een dading te sluiten voor de achterstallige huurgelden voor het voormalige rijkswachtgebouw in de Zandstraat in Brugge (tot 15 januari 2009).

De Regie der Gebouwen zal ook een klein perceel grond in de Lange Rei - Langeraamstraat in Brugge verkopen aan de NV Nieuw Brugge.