20 apr 2007 17:00

Regie der Gebouwen

Goedkeuring van verschillende dossiers van de Regie der Gebouwen

Goedkeuring van verschillende dossiers van de Regie der Gebouwen

Minister van Financiën Didier Reynders legde aan de ministerraad verschillende dossiers voor van de Regie der Gebouwen. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan Syndicat d'initiative de La Roche-en-Ardenne vzw de verlening tot exploitatie van de burcht van La Roche-en-Ardenne toekent, dat eigendom van de Staat is en door de Regie der Gebouwen wordt beheerd. De ministerraad ging ook akkoord met het sluiten van de opdrachten voor het technisch beheer en het onderhoud van het Nieuw Gerechtshof van Antwerpen. De ministerraad gaf opdracht aan de Regie een huurovereenkomst te sluiten voor een verificatie- en toezichtsbureau voor de dienst Douane en Accijnzen, op Kaai 1213 te Beveren (Kallo). Hij nam ook kennis van een informatienota over de planning van de verwezenlijking van een voorlopige Europese school op de site Berkendael, in afwachting van de bouw van de vierde Europese school op de site van de voormalige Cadettenschool in Laken.