04 dec 2009 12:04

Regie der gebouwen

Residence Palace (Brussel) - POD Wetenschapsbeleid (Brussel) - FOD Binnenlandse Zaken (Leuven)

Residence Palace (Brussel) - POD Wetenschapsbeleid (Brussel) - FOD Binnenlandse Zaken (Leuven)

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een onderhandelingsprocedure met de tijdelijke vereniging OSCO te starten. Ze zal belast worden met de bijstand van de Regie der gebouwen bij het bouwheerschap en het beheer van de werkzaamheden voor de bouw van de zetel van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie in het Residence Palace, Wetstraat 155 in Brussel.

De ministerraad heeft de Regie der gebouwen ook belast met het huren voor een periode van 9 jaar van het gebouw 'Platinum' aan de Louizalaan 233 te 1050 Brussel. in dat gebouw zullen verschillende diensten van de POD Wetenschapsbeleid worden ondergebracht. De Regie der gebouwen werd tevens belast met het laten uitvoeren van de eerste installatiewerken.

Tot slot kreeg de Regie der gebouwen nog als opdracht een overeenkomst af te sluiten voor de huur van 31 parkeerplaatsen bij de NV Parking Parkpoort, voor het Geïntegreerd Communicatie- en Informatiekruispunt 100-101 van de FOD Binnenlandse Zaken in Leuven.