03 sep 2010 11:52

Regie der Gebouwen

Gunning van de algemene offerteaanvraag voor het onderhoud van de technische installaties van de gebouwen Fedimmo zone 1 te Brussel en in Vlaanderen

Gunning van de algemene offerteaanvraag voor het onderhoud van de technische installaties van de gebouwen Fedimmo zone 1 te Brussel en in Vlaanderen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, belast met de Regie der Gebouwen, heeft de ministerraad ingestemd met de gunning van de algemene offerteaanvraag voor het onderhoud met volledige waarborg van de belangrijkste technische installaties van de 32 gebouwen van Fedimmo zone 1 te Brussel en in Vlaanderen aan de NV Cofely Services.