13 dec 2013 19:14

Regie der gebouwen

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen een aantal dossiers goed:

  • de huur van kantoorruimte in het Nieuw Administratief Centrum in de Pastorijlaan 30 in Houthalen-Helchteren om er de kantoren van het vredegerecht in onder te brengen
  • de huur van 58 parkeerplaatsen in Brasschaat voor de diensten van de FOD Financiën