15 mrt 2012 22:04

Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met de huur van hangar 2A in de nieuwe Nestzone in Evergem om er de inbeslaggenomen voertuigen en omvangrijke bewijsstukken van de rechtbank van eerste aanleg in Gent op te slaan.

De twee gebruikte opslagplaatsen dateren van 1933 en zijn ondertussen te klein en onaangepast.