10 mrt 2017 17:48

Regie der Gebouwen: Aanpassing van het behoeftenprogramma voor het nieuwbouwproject voor de gerechtelijke diensten in Asse

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het behoeftenprogramma voor het project van nieuwbouw voor de gerechtelijke diensten in Asse die de integratie van een ruimte voor archief en een fietsenstalling voorziet.

Het nieuwbouwproject dat het Parket Halle-Vilvoorde, het Vredegerecht kanton Asse en de FOD Financiën centraliseert aan het station van Asse, werd eerder al goedgekeurd. Nu wordt extra ruimte van 440m² voor levend archief en een stalling voor 44 fietsen voorzien.