17 mei 2024 20:12

Regie der Gebouwen: actieplan energie en bureau-oppervlakte

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel het actieplan energie en bureau-oppervlakte goed.

Bij de opmaak van de initiële begroting voor 2024 werd de Regie der Gebouwen belast met het voorstellen van een actieplan energie en bureau-oppervlakte. 

Het plan omvat:

  • een projectie van de vermindering van de oppervlakte van het gebouwenbestand van de Regie der Gebouwen in de komende tien jaar
  • een projectie van het energieverbruik en de vermindering van de CO2-uitstoot van dit bestand tot 2041, alsook een vergelijking van deze resultaten met de door de Europese Unie opgelegde doelstellingen en mogelijke oplossingen om andere energiebesparingen te realiseren

Het doel van het actieplan is om koolstofneutraliteit te bereiken.