04 jun 2015 14:28

Regie der gebouwen: bijakte bij de huurovereenkomst van het gebouw van de gerechtelijke politie Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met het afsluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst van het gebouw  "Antwerp Ring Center", gelegen Noordersingel 27 te Antwerpen (Borgerhout), voor de huisvesting van de federale gerechtelijke politie. 

In afwachting van de verwezenlijking van een project voor de centralisatie van de federale politie in Antwerpen wordt de huurovereenkomst van het gebouw "Antwerp Ring Center" via een bijakte verlengd voor een periode van vijf jaar vanaf 1 december 2014.