04 okt 2016 17:43

Regie der Gebouwen creëert bijkomende cellen in de Centrale Gevangenis in Leuven

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, renoveert momenteel een volledige cellenvleugel in de centrale gevangenis in Leuven. Na renovatie kunnen zo’n 100 cellen in gebruik worden genomen. De renovatie gaat gepaard met een investering van ca. 5,5 miljoen euro. Daarnaast wordt een magazijn omgevormd tot een veiligheidscentrum.
 

 

In uitvoering van het Masterplan van de federale regering voor een humaan gevangenisbeleid, wordt een verouderde cellenvleugel in de centrale gevangenis in Leuven volledig gerenoveerd. Deze werken zullen eind 2017 klaar zijn. Er zullen 100 individuele cellen gebruikt kunnen worden waarvan 65 cellen een uitbreiding zijn van de huidige totale celcapaciteit van de gevangenis.

 

Dankzij de realisatie van nieuwe werkplaatsen en een grootkeuken die in 2012 in gebruik werden genomen, kwam het gelijkvloers van de cellenvleugel leeg te staan. Om een antwoord te bieden aan de overbevolking in de Belgische gevangenissen, werd beslist om de cellenvleugel (gelijkvloers + twee verdiepingen) volledig te renoveren.

 

De cellenvleugel werd volledig ontmanteld tot op de ruwbouw. Alle cellen worden voorzien van hetzelfde, grote raam om de leefbaarheid te verhogen.

 

De sloopwerken zijn voor 90% uitgevoerd en momenteel wordt de betonvloer gestort. Op de verdiepingen is men bezig met de metselwerken.

 

De werken zijn gestart in juni 2016 en zullen in oktober 2017 beëindigd zijn.

 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Klant: FOD Justitie – DG Penitentiaire inrichtingen
Aannemer: nv Monument Vandekerckhove
Uitvoeringstermijn: juni 2016 – oktober 2017
Kostprijs renovatie cellenvleugel: EUR 5,5 miljoen ,-
Kostprijs omvorming magazijn tot veiligheidscentrum: EUR 292.000 ,-

 

Contactpersoon:
Johan Vanderborght, communicatieverantwoordelijke
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be

 

De Regie der Gebouwen
De vastgoedbeheerder van de federale staat

De Regie der Gebouwen zorgt dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federale architecturaal patrimonium in stand.
Integriteit, professionalisme, samenhorigheidsgevoel, teamgeest en verantwoordelijkheid zijn haar kernwaarden.
Haar vastgoedportefeuille omvat zo’n 7,3 miljoen m² verspreid over een 1.140 tal gebouwensites. Hiervan zijn circa 810 sites eigendom van de federale staat (ongeveer 4,5 miljoen m2) terwijl zo’n 340 gebouwensites worden gehuurd (ca. 2,7 miljoen m2).