20 mei 2022 14:45

Regie der Gebouwen: detentiehuis in Kortrijk

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met de huur van een gebouw in Kortrijk om er een detentiehuis te huisvesten.

Het gebouw, gelegen in de Etienne Sabbelaan 2, is een voormalig woonzorgcentrum. Het is eigendom van het OCMW Kortrijk en is gelegen aan de rand van de stad Kortrijk en gemakkelijk te bereiken via het openbaar vervoer.

De huurovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2022.