20 mei 2022 14:45

Regie der Gebouwen: eigendomsoverdracht van psychiatrisch ziekenhuis Geel

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent de eigendomsoverdracht van percelen van een psychiatrisch ziekenhuis aan de Vlaamse Gemeenschap.

In 1983 verwierf de Vlaamse Gemeenschap de in erfpacht gegeven onroerende goederen van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel. Twee percelen werden toen niet opgenomen in het koninklijk besluit en worden nu ook overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap.