19 apr 2024 20:19

Regie der Gebouwen: erfpacht directeurswoning van het Koninklijk Muziekconservatorium

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de toekenning van de erfpacht van de directeurswoning van het Koninklijk Muziekconservatorium aan de nv Koninklijk Conservatorium van Brussel.

De directeurswoning gelegen te Kleine Zavel 16/17 in Brussel is in beheer van de Regie der Gebouwen. Het gebouw heeft momenteel geen federale bestemming en vraagt om een grondige renovatie.

Er wordt voorgesteld om dit gebouw in erfpacht te geven aan de nv Koninklijk Conservatorium van Brussel. Door deze erfpacht zal de nv de volledige site kunnen renoveren en beheren. De erfpacht zou worden toegestaan voor een periode van 27 jaar met 2 mogelijke verlengingen van 15 jaar.

De Regie der Gebouwen behoudt zich echter het recht om de ruimtes in gebruik te kunnen nemen bij bijzondere gelegenheden zoals bijvoorbeeld een Belgisch voorzitterschap van Europa of voor elke andere activiteit op vraag van een lid van de regering in overeenstemming met de nv Koninklijk Conservatorium van Brussel om haar werking niet te verstoren.