17 mei 2024 20:12

Regie der Gebouwen: erfpachtovereenkomsten voor coworkingruimtes

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed van de staat, beheerd door de Regie der Gebouwen, voor de oprichting van "New Places of Working".

Het “New Place of Working” (NPOW)-project bestaat erin lege gebouwen die eigendom zijn van de federale staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen in erfpacht te geven aan gemeenten om er coworkingprojecten in te kunnen ontwikkelen en om aan deze gebouwen een andere hoofdbestemming te geven dan de huisvesting van de diensten van de staat.

Het ontwikkelen van deze coworkingruimtes op leegstaande sites gebeurt door middel van een publiek-publieke samenwerking zonder de financiële en menselijke middelen van de Regie der Gebouwen te overbelasten. De bedoeling is om een nieuwe tool voor de opwaardering van leegstaande sites aan te bieden en tegelijk het beheer en de heringebruikname van de gebouwen te outsourcen.

De ontwerpen van koninklijk besluit betreffen de volgende afgewerkte dossiers:

  • Geldenaken: administratief centrum, gelegen avenue des Commandants Borlée 42
  • Hannuit: administratief centrum, gelegen rue de Huy 12
  • Bertrix: administratief centrum, gelegen rue de la Gare 130
  • Saint-Hubert: administratief centrum, gelegen avenue Nestor Martin 10
  • Durbuy: administratief centrum, gelegen route de Marche 35