18 dec 2015 17:51

Regie der Gebouwen: Fase één van meerjarig bezettingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met fase één van het meerjarig bezettingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Regie der Gebouwen heeft zich, naar aanleiding van de federale bezettingsnormen uit 2012, de voorbije jaren ingezet voor een monitoringsoperatie van de voornaamste administratieve gebouwen in zijn portefeuille waarvoor langetermijncontracten lopende zijn. De invoering van deze normen bracht belangrijke optimalisatiemogelijkheden aan het licht voor de bezetting van de gebouwen, waaronder een eerste stap in de realisatie van een meerjarig bezettingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De krachtlijnen van het meerjarig bezettingsplan zijn:

  • verminderen van het bezette oppervlak door de overheidsdiensten door de federale bezettingsnorm toe te passen
  • opzeggen van alle gebouwen die overbodig zijn geworden en het op poten zetten van een uitgangsstrategie 
  • ondersteunen van de omschakeling naar de New Ways of Working (NWoW) voor de bezettende diensten door deze te huisvesten in de meest aangepaste gebouwen

De eerste stap richt zich op de gebouwen ingehuurd in Brussel waarvoor een opzegging mogelijk is op de korte of middellange termijn. Er wordt daarbij rekening gehouden met de nieuwe mogelijkheden van werken en met Dynamic Office. De hoofddoelen van deze eerste stap zijn: synergie creëren tussen de verschillende federale overheidsdiensten door hen samen of in de nabijheid van elkaar onder te brengen en meer efficiëntie creëren zowel op vlak van economie als op vlak van gebruikte oppervlakken.

De eerste fase van dit bezettingsplan focust op twee sleutelprojecten: Pacheco (Belfius) en Gulden Vlies 87 (AXA). Deze projecten bevatten de verhuizing van enkele overheidsdiensten naar gebouwen van de Belfius- en AXA-groep.