15 dec 2023 18:34

Regie der Gebouwen: globaal onderhoudscontract voor het North Galaxy-complex

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen akkoord met het afsluiten van een nieuw onderhoudscontract voor het North Galaxy-complex in Brussel.

De Regie der Gebouwen huurt nog tot 30 november 2031 het North Galaxy-complex voor de FOD Financiën. Het globaal onderhoudscontract loopt echter ten einde op 31 december 2023. Daarom wordt een nieuw globaal onderhoudscontract afgesloten met een looptijd van 8 jaar (tot het einde van de huur).

Concreet wordt hiervoor een opdracht voor diensten gelanceerd, via een openbare procedure met Europese bekendmaking.