27 apr 2018 16:51

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van de douane van FOD Financiën in Gent

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herhuisvesting van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van FOD Financiën in Gent naar de nieuw op te richten grensinspectiepost in de haven.

Het Havenbedrijf Gent wil in het kader van de uitbreiding van haar activiteiten een grensinspectiepost oprichten in de haven. Door de aanwezigheid van de verificatiediensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in de grensinspectiepost kunnen economische operatoren hun goederen op slechts één plaats aanbieden voor controle en verificatie door de verschillende overheidsdiensten, wat voor efficiëntiewinst en tijdsbesparing zorgt. Het voorstel is dus om de douane, die nu elders in de haven in een huurgebouw is gehuisvest, naar de nieuw op te richten grensinspectiepost te herhuisvesten.

De ministerraad verleent dan ook toestemming om een huurovereenkomst af te sluiten voor het toekomstige gebouw gelegen te Skaldenstraat 56 in Gent, en om een bijakte voor een flexibele opzeg af te sluiten voor het gebouw gelegen te Mai Zetterlingstraat 70 in Gent (de huidige douane).