19 apr 2024 20:19

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen in Namen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het afsluiten van een nieuw huurcontract voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in Namen.

Het FAVV van Namen is momenteel gehuisvest op de site gelegen aan de Route de Hannut 40 in Bouge. De site is echter niet geschikt gebleken voor de behoeften van het FAVV.

Om die reden werd besloten het FAVV in Namen te herhuisvesten. Na analyse door het Directoraat-generaal Strategie en Vastgoedbeheer van de Regie der Gebouwen werd de inhuring van het complex Green Park gelegen aan de Chaussée de Liège 652B te Jambes weerhouden.

De ministerraad laat de Regie der Gebouwen toe het huurcontract voor het Green Park-complex af te sluiten voor een periode van negen jaar.