10 mrt 2023 15:48

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het Nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie

De ministerraad gaat op voorstel van de Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met een overheidsopdracht in het kader van de herhuisvesting van het Nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie (NICC).

De opdracht omvat het ontwerp, de bouw en het onderhoud van lokalen en ruimtes van het NICC. Bijzondere aandacht gaan naar de bijdrage van het project aan de doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) en de toegankelijkheid van het gebouw voor personen met een handicap.

Het streefdoel is om deze ruimtes ter beschikking te stellen tegen midden 2027.