20 jul 2018 15:20

Regie der gebouwen - Herziening van de bezettingsnorm

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herziening van de bezettingsnorm.

De bezettingsgraad die momenteel van toepassing is, dateert van 2012 en voorziet in 13,5 m²/VTE (voltijds equivalent) voor elk verzoek tot wijziging van de oppervlakten (uitbreiding, verhuizing, enz.). Recente monitoring van kantoorgebouwen toont echter aan dat deze standaard kan worden geoptimaliseerd.

De ministerraad heeft bijgevolg een reeks voorstellen goedgekeurd, waarvan de toepassing van de 10,5 m²/VTE-norm in de 'NWOW Dynamic office'-omgeving de belangrijkste is.