20 jul 2022 18:00

Regie der Gebouwen: herziening van de bezettingsnorm voor kantoren

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de herziening van de bezettingsnorm van kantoorgebouwen.

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis hebben vele overheidsdiensten kennis gemaakt met telewerken of het gebruik ervan structureel uitgebreid.

Door de beperktere fysieke aanwezigheid op kantoor, kan de totaal benodigde kantooroppervlakte geleidelijk aan gereduceerd worden, indien een verhoogde mate van telewerken ook na de gezondheidscrisis behouden wordt.

In deze context heeft de ministerraad een reeks voorstellen goedgekeurd, waaronder de toepassing van een verhoogde correctie voor telewerken bij de behoefteprogramma's van de Dynamic Office-omgevingen. Concreet zal bij deze omgevingen rekening gehouden worden met 2 telewerkdagen per week en dit voor 80% van het Gecorrigeerde Voltijds Equivalent (gVTE) van de betrokken dienst. Het hogere aandeel van telewerken heeft voor de Dynamic Office-omgevingen tot gevolg dat naast het aantal werkposten, ook de benodigde oppervlakte voor bureauruimtes en andere lokalen zal dalen, evenals het energieverbruik.