19 apr 2024 20:19

Regie der Gebouwen: huisvesting van de Federale Gerechtelijke Politie op de luchthaven van Zaventem

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het afsluiten van een bijakte in het kader van de huisvesting van de Federale Gerechtelijke Politie op de luchthaven van Zaventem.

De Regie der Gebouwen sloot een overeenkomst af met Brussels Airport Company (BAC) voor de huisvesting van de Federale Gerechtelijke Politie in het Satelliet-gebouw op de luchthaven van Zaventem. De overeenkomst eindigt op 31 december 2024, zonder mogelijkheid deze te verlengen.

Daarom wordt voorgesteld een nieuwe overeenkomst voor de huisvesting van de Federale Gerechtelijke Politite af te sluiten, onder de vorm van een bijakte aan de huidige overeenkomst. De Federale Gerechtelijke Politie zal namelijk verder in een nieuw gebouw gehuisvest worden, met als doel om ook de andere diensten van de Federale Politie, die momenteel verspreid gehuisvest zijn op de luchthaven, te centraliseren in dit gebouw.