03 jun 2016 19:22

Regie der Gebouwen: huren van een gebouw in Nijvel om de diensten van de FOD Financiën samen te voegen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de huur, met eerste inrichtingswerken, van een gebouw in de Industriestraat 22 in Nijvel voor de FOD Financiën.

De huur van het gebouw kadert in de samenvoeging van alle diensten bij de FOD Financiën van het arrondissement Nijvel in één enkel gebouw en ook in de grondige herstructurering van de FOD Financiën. De overeenkomst loopt over negen opeenvolgende jaren met een mogelijkheid tot jaarlijkse stilzwijgende verlenging.