29 apr 2015 11:46

Regie der Gebouwen: huren van een gebouw voor de scheepvaartpolitie in Nieuwpoort

Op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon gaat de ministerraad akkoord met het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van een gebouw waarin de scheepvaartpolitie van Nieuwpoort zal worden gehuisvest. 

Het gebouw, dat gelegen is aan de Watersportlaan 13 in Nieuwpoort, is eigendom van de vzw Vlaamse Vereniging voor Watersport en wordt reeds gebruikt door de scheepvaartpolitie. Het wordt gehuurd van 1 juli 2014 tot 31 maart 2020.