24 jun 2016 14:25

Regie der Gebouwen: huren van een lokaal in Moeskroen voor de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het huren van een lokaal in Moeskroen om er een medisch kabinet onder te brengen voor de FOD Sociale Zekerheid.

Het lokaal waar het medisch kabinet voor de FOD Sociale Zekerheid in wordt ondergebracht, bevindt zich in de rue de l'Echauffourée nr. 1 in Moeskroen. Er wordt een drie jaar durende huurovereenkomst afgesloten, die elk jaar verlengd kan worden.