01 dec 2023 16:15

Regie der Gebouwen: huur van lokalen en racks voor het Rijksregister

De ministerraad neemt akte van het voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, tot verlenging van de terbeschikkingstelling van ruimtes in het Datacenter Up-site in Brussel ten behoeve van het Rijksregister.

Meer bepaald wordt vanaf 1 januari 2023 een nieuwe overeenkomst van drie jaar afgesloten met de vzw Smals voor de huisvesting van de opslagservers van het Rijksregister en de terbeschikkingstelling van een lokaal in het Datacenter Up-Site.