15 dec 2023 18:34

Regie der Gebouwen: huurverlenging en -uitbreiding voor de Federale Politie in Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de verlenging en uitbreiding van de huur van een deel van de "Antwerp Ring Center"-site voor de Federale Politie.

De Regie der Gebouwen huurt sinds 2002 een deel van de site "Antwerp Ring Center", gelegen Noordersingel 27 te Antwerpen, ten behoeve van de Federale Politie.

In afwachting van de realisatie van een project voor de centralisatie van de Federale Politie in Antwerpen (site Valaar - eigendom van de Belgische staat) stelt de Regie der Gebouwen voor om de huur met een vaste termijn van 9 jaar te verlengen om huurzekerheid te hebben alsook om de huur uit te breiden gezien de bijkomende behoeften van de Federale Politie.

In dit kader wordt de staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen gemachtigd om een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten voor de inhuurneming van een deel van de site "Antwerp Ring Center", gelegen Noordersingel 27 te Antwerpen.