17 mei 2024 20:12

Regie der Gebouwen: inconcessiegave van het Dynastiepaleis

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met een ontwerp van inconcessiegave van het Dynastiepaleis gelegen aan de Kunstberg in Brussel.

De Regie der Gebouwen wenst, als aanbestedende overheid, een concessiehouder aan te stellen om het Dynastiepaleis om te vormen en te renoveren tot een interactieve en digitale ruimte om het Europese culturele en wetenschappelijke erfgoed in de verf te zetten. Het Dynastiepaleis kan een boegbeeld voor ons land vormen. Daarnaast kan het ons helpen om het immateriële en materiële erfgoed van de federale staat op te waarderen door gebruik te maken van de uitzonderlijke vestiging van het gebouw op het kruispunt tussen de Kunstberg, de Grote Markt, de Europese wijk en de groeiende digitale dynamiek aan het Centraal Station.

In dit kader gaat de ministerraad akkoord met:

  • deze openbare aanbesteding om het Dynastiepaleis in concessie te geven
  • de aankoop van de commerciële benedenverdieping naast het Dynastiepaleis om deze in de concessie op te nemen
  • de samenstelling van het evaluatiecomité, waarbij de Regie der Gebouwen het voorzitterschap waarneemt