11 dec 2021 12:55

Regie der Gebouwen: klikstrategie voor de levering van elektriciteit en gas

De ministerraad geeft de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, de opdracht om de klikstrategie, de mogelijkheid om groene energie te verkopen en de garanties van oorsprong op te nemen in de contracten met het VEB (Vlaams Energiebedrijf) voor de levering van elektriciteit en gas voor 2022 en 2023.

Het doel om via een klik-formule te werken is om zekere stabiliteit in de prijs in te bouwen. De klikstrategie zal dankzij een mandaat gegeven aan het VEB worden toegepast op heel de portefeuille van de Regie der Gebouwen, wat betekent dat elk energiepunt op dezelfde manier zal worden gefactureerd: een deel op de klikprijs, het andere deel op de SPOT-prijzen op het moment dat de energie verbruikt wordt.

Voor de energie in de gebouwen die via zonnepanelen wordt geproduceerd, is er een contract nodig met een leverancier. Het VEB biedt deze mogelijkheid, waarbij  de energie aangekocht wordt aan dezelfde voorwaarden als de levering van de energie, min de bijkomende onbalanskosten m.b.t. de injectie (d.w.z. aan 0,89% van de prijs). Dit maakt deel uit van dezelfde overheidsopdracht voor de levering van energie. De nieuwe overeenkomst voorziet erin dat de gebruikers hiervan gebruik kunnen maken. De Regie der Gebouwen voorziet dus momenteel in deze mogelijkheid, maar het is aan de bezettende dienst om deze mogelijkheid al dan niet te gebruiken, in naleving van zijn eigen controleregels.

Er werd gekozen om voor 2022 te werken met een verhouding van 50% Europese garanties van oorsprong en 50% Belgische garanties van oorsprong (inclusief die van biomassa). Het zal mogelijk zijn deze verhouding aan te passen. Deze evaluatie van de verhouding van de garanties van oorsprong voor 2023 zal gebeuren op twee evaluatiemomenten in 2022.